اردوهای انحصاری ETOA

هدف از برگزاری این گردش ها آن است که فعالیت های آموزشی زبان با محتوای تور- سفر صورت بگیرد و

یادگیری زبان در یک فضای واقعی بوقوع بپیوندد.

لازم به ذکر است؛ جهت برگزاری این سفرها گروهی از اساتید مجرب

اندیشمندان جوان سپنتا شما را همراهی می کنند.