روال عادی ساعات کاری

قابل توجه مراجعه کنندگان گرامی

 

با توجه به مساعد شدن شرایط جوی و عدم قطعی برق ساعات کاری این واحد آموزشی به روال عادی بازگشته است. لذا در خصوص تشکیل پرونده، ثبت نام و کارهای اداری و آموزشی؛

همه روزه از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰

و ۱۶ تا ۲۰:۳۰ به موسسه مراجعه نمایید.