دوره های پیشرفته Advanced

دوره های پیشرفته Advanced تمام زبان آموزان برای تکمیل تحصیلاتشان در سیستم ترمیک و ارتقاء و توسعه معلوماتشان در زمینه‌ی زبان انگلیسی، بایستی در این دوره ثبت نام نمایند.

دوره های پیشرفته Advanced منجر به اخذ مدرک رسمی می‌گردد. در دوره های پیشرفته Advanced دانشجویان با ادبیات زبان انگلیسی نیز آشنا خواند شد. توسعه دایره‌ی لغات پیشرفته از دیگر اهداف این دوره است.

در پایان دوره های پیشرفته Advanced دانشجویان موسسه اندیشمندان جوان سپنتا پروژه های خاصی نیز بایستی ارائه کنند.