عقد قرارداد با سازمان‌ها، شرکت‌ها، مدارس و مهدکودک‌های دو زبانه

عقد قرارداد با سازمان‌ها، شرکت‌ها، مدارس و مهدکودک‌های دو زبانه مؤسسه‌ی اندیشمندان جوان سپنتا به دو طریق به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف سرویس آموزشی می‌دهد....

ادامه‌ی مطلب >>