دوره مکالمه گرامر

دوره مکالمه گرامر، که در آن سیستم INTERCHANGE و PASSAGES می‌باشد. کتاب‌های جانبی برای تقویت مهارت‌های لغت (VOCABULARY). و مهارت‌های شنیداری (LISTENING). برای این کلاس‌ها در نظر گرفته شده است. و در کنار سیستم اصلی تدریس شده و از آن‌ها آزمون نیز بعمل می‌آید. تاکید این کلاس‌ها در موسسه‌ی اندیشمندان جوان سپنتا بیشتر بر روی مهارت‌های صحبتی و شنیداری است. این دوره به دیپلم رسمی زبان انگلیسی منتهی می‌گردد. برای این دوره آزمون‌های بسیار دقیق و استانداردی توسط گروه آزمون سازی اندیشمندان جوان سپنتا طراحی شده است. که بصورت متناوب برگزار می‌گردد.