دوره‌های کودکان و نوجوانان

دوره‌های کودکان و نوجوانان . از جدیدترین سیستم های آموزشی در این دوره‌ها بهره برده شدهاست. و دقیق ترین و علمی ترین روش های تدریس کودکان و نوجوان بکار گرفته شده است. تا قویترین گروه آموزش کودکان و نوجوان با بیشترین تعداد زبان آموز در مؤسسه اندیشمندان جوان سپنتا شکل بگیرد. در این دوره ۲ دیپلم رسمی به زبان آموزان ارائه می گردد. یکی پس از ۶ ترم تحت عنوان دیپلم کودکان. و دیگری نیز پس از اخذ این مدرک و با سپری کردن ۹ ترم دیگر تحت عنوان دیپلم نوجوانان است.

استفاده از کتاب های جذاب و جدید دنیا، استفاده از وسایل کمک آموزشی، هدایت و تدریس کلاس بصورت موزیکال، تفکیک زبان آموزان به لحاظ سنی برای حصول نتیجه بهتر. برگزاری کلاس های پیش از دبستان ( ۴ تا ۶ سال) ، آشنا کردن نوجوانان و پایه سازی ایشان برای ۶ مهارت اساسی زبان (مهارتهای صحبتی ، شنیداری ، خواندن ، نوشتن ، گرامر و لغت) و زمینه سازی های لازم در نوجوانان برای آمادگی دروس زبان مدرسه از دیگر خصوصیات دوره‌های کودکان و نوجوانان است.