کلاس های آنالیز فیلم

کلاس های آنالیز فیلم یک جلسه در هفته تشکیل می شود که طی آن یک فیلم زبان اصلی به لهجه امریکایی برای دانشجویان موسسه اندیشمندان جوان سپنتا در جنبه های ذیل آنالیز می شود :
۱)بررسی لغات
۲)بررسی تلفظ کلمات
۳)اصطلاحات
۴)صحبتهای عامیانه
۵)درک مطلب
کلاس های آنالیز فیلم برای تقویت مهارتهای شنیداری و توسعه دایره لغت بسیار مؤثر است. و به همه دانشجویان توصیه می گردد.