بازی Hangman (دار)


بازی Hangman (دار) یکی از محبوب‌ترین بازی‌ها در بین زبان‌آموزان در سراسر جهان است، که شما می‌توانید با حدس زدن کلمات علاوه بر گسترش و ارتقای دامنه لغات خود، در مهارت مکالمه (Speaking) نیز پیشرفت قابل توجهی داشته‌باشید.

بازی Hangman (دار) که توسط تیم اندیشمندان جوان سپنتا طراحی شده، در سه سطح ارائه شده است.

سطح ابتدایی یا آسان (Easy) ؛ شما در این سطح می‌توانید ۱۰ اشتباه داشته‌باشید.

دومین سطح یا همان سطح متوسط (Medium) ؛ ؛ شما در این سطح می‌توانید ۵ اشتباه داشته‌باشید.

مرحله سوم یعنی؛ سطح سخت (Hard)؛ شما در این سطح می‌توانید ۳ اشتباه داشته‌باشید.

شما می‌توانید با ارسالQR Code (رمزینه دوبُعدی) که در ادامه می‌بینید؛ این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید؛ تا آن‌ها هم از لذت یادگیری بهره‌مند شوند.

Hangman-QR
Hangman-QR