دوره های Intermediate

دوره های Intermediate در ادامه‌ی دوره نوجوانان ارائه می‌گردند. و همچنین افراد بزرگسالی که می‌خواهند آموزش زبان را آغاز نمایند. چنانچه در آزمون ورودی موفق شوند و نمره‌ی قابل قبول اخذ نمایند، مجاز به شرکت در دوره های Intermediate موسسه اندیشمندان جوان سپنتا خواهند بود
در دوره های Intermediate تمامی مهارت‌های چهار گانه زبان انگلیسی بطور همزمان تدریس و تمرین می‌گردد. در پایان این دوره دانشجو برای ورود به سطح تحصیلی پیشرفته آماده میشود.