بیانیه‌ی نه به نژادپرستی

بیانیه‌ی نه به نژادپرستی

مدیرعامل و کارکنان موسسه‌ی اندیشمندان جوان سپنتا در بیانیه‌ای حرکت غیرانسانی و غیر بشردوستانه پلیس آمریکا را محکوم کردند. متن بیانیه به این شرح است؛

سلام و احترام
آقای آنتونیو گوترش
دبیر کل ملل متحد
نژادپرستی و کشتن افراد بی دفاع در سرتاسر جهان از هر قوم و مذهبی که باشند، نفرت انگیز بوده و خواهد بود.
اما اکنون این سؤال پیش می آید که؛ چرا فعالان حقوق بشر جهان در برابر این واقعه هولناک ساکت هستند و شورای امنیت سازمان ملل از این موضوع چشم پوشی می کند؟
اکنون انتظار می رود که شما به مردم مظلوم کمک کنید و از رئیس جمهور آمریکا بخواهید که نژادپرستی را متوقف کند و پلیس آمریکا به گناههانش اعتراف کرده و از همه ظلم‌هایی که در طول سال‌ها علیه مردم رنگین پوست انجام داده است، عذرخواهی کند.

مدیرعامل و کارکنان
اندیشمندان جوان سپنتا

Letter-to-Antonio-Guterres
Letter-to-Antonio-Guterres
Summary
بیانیه‌ی نه به نژادپرستی
Article Name
بیانیه‌ی نه به نژادپرستی
Description
مدیرعامل و کارکنان موسسه‌ی اندیشمندان جوان سپنتا در بیانیه‌ای حرکت غیرانسانی و غیر بشردوستانه پلیس آمریکا را محکوم کردند. متن بیانیه به این شرح است؛
Author
Publisher Name
اندیشمندان جوان سپنتا
Publisher Logo