آئین نامه آموزشی – مقدمه:

بیش از ۱۰ سال از فعالیت مؤسسه آموزشی اندیشمندان جوان سپنتا می گذرد و در این مدت تمامی مشکلات، معضلات و مسایل با راه حل های شرعی، منطقی و قانونی پشت سر گذاشته شده اند.

بر این اساس شورای عالی برنامه ریزی مؤسسه متشکل از مدیر عامل، مؤسسان و اعضای هیئت مدیره مأموریت یافت تا با بررسی مسایل، راهکارها و اصلاح و تجدید نظر در مورد آنها آیین نامه آموزشی را که هم اکنون در دست شماست تدوین و مصوب نماید.

این آیین نامه، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی مصوب حاکم بر تمامی سطوح آموزشی است که با هدف ایجاد هماهنگی و به منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته و در تمامی واحدهای مؤسسه لازم الاجرا می باشد.

لکن آنچه در نیل به این اهداف اهمیت بسیار دارد، نحوه اجرا و به کار بستن دقیق ضوابط است که در این آیین نامه پیش بینی شده است، و این مقصود فقط با هماهنگی مسئولان اجرایی واحدها، استادان و دانشجویان متعهد حاصل خواهد شد.

با امید تحقق این همکاری و هماهنگی و توجیه و تبیین این مـوضـوع، تذکر چند نکته ضـروری به نظر می رسد؛

۱- در این آیین نامه، تنها به ذکر اصول اکتفا شده است. آنجا که ساکت است، تصمیم گیری بر عهده آموزش واحد مربوطه است، لکن تغییر اصول و یا تفسیری مغایر با اصول این آیین نامه مجاز نیست و اگر ابهامی در عبارات مشاهده شود، مدیر واحد موظف به اعلام و اخذ نظر شورای عالی برنامه ریزی از طریق نامه نگاری با دفتر مرکزی و سپس تصمیم گیری بر اساس نظر اعلام شده می باشد.

۲- مسئولیت اجرایی آیین نامه در هر واحد بر عهده مدیران واحدها و نظارت و پیگیری تخلف(تخلفات) هر بخش از هر واحد توسط واحد نظارت و پیگیری دفتر مرکزی می باشد. لذا مدیران واحدها بایستی به طور دقیق و کامل بر اجرای مفاد آیین نامه اهتمام بورزند.

۳- مسئولان اجرایی، اساتید، کارکنان و دانشجویان، ملزم به رعایت و اجرای این آیین نامه هستند. هر عملی که خلاف این آیین نامه در هر واحدی انجام پذیرد، وجاهت قانونی نداشته و دلیلی بر اجرای آن در واحدهای دیگر محسوب نمی گردد. لازم به ذکر است با متخلفین برابر آیین نامه های اداری و انضباطی برخورد خواهد شد.

۴- لازم است واحدها دانشجویان را از آغاز به تحصیل در واحد با مواد این آیین نامه آشنا سازند و اهم مواد آن را در قالب بروشور و یا استندی به رؤیت دانشجویان برسانند.

۵- استادان و واحدها باید نهایت دقت و توجه را در تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان مبذول دارند و در مهلت مقرر در آیین نامه، نمرات و اوراق امتحانی را به آموزش تحویل دهند تا پس از تأیید شورای عالی برنامه ریزی دفتر مرکزی ثبت و به دانشجویان ابلاغ گردد.

۶- کلیه واحدها ملزم به اجـرای دقیق و کامل برنامه های آموزشی مصـوب شــورای عالی برنامه ریـزی می باشند و هیچ تغییری در عناوین، تعداد و محتوای دروس و تغییر در دروس پیش نیاز مجاز نیست. چنانچه استادان و گروه های آموزشی در این زمینه نظری داشته باشند، می توانند نظر خود را به صورت مکتوب به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد نمایند.

در پایان مؤسسه آموزشی اندیشمندان جوان سپنتا امیدوار است با تصویب و اجرای این آیین نامه، بسیاری از مشکلات از لحاظ مقررات آموزشی مرتفع گردد.

                تعاریف:

در این آیین نامه تعاریف زیر پذیرفته شده است.

واحد آموزشی:

به تمامی دفاتر و شعب این مؤسسه، اعم از مشارکتی یا مستقل، واحد آموزشی یا به اختصار واحد گفته می شود.

گروه آموزشی:

گروه آموزشی، بخشی از یک واحد است که در یک رشته خاص و یا چند رشته متجانس فعالیت دارد.

دوره:

منظور از دوره در این مؤسسـه، مدت زمانی است که دانشـجو در یک واحد در رشـته ای خاص تحصیل می کند و در آن فارغ التحصیل می شود، که مدت زمان این دوره ها برای هر رشته متفاوت متشکل از یک یا چند ترم است.

اداره آموزش:

منظور از اداره آموزش، یک بخش اداری در یک واحد است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب دوره، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات، اخذ تأییدیه نمرات از دفتر مرکزی و اعلام نتایج را بر عهده دارد.

استاد:

هر عضو آموزش که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را برعهده دارد، استاد نامیده می شود.

رشته:

رشته یکی از شاخه های علمی، فرهنگی و هنری می باشد که دانشجو آن را برای تحصیل بر می گزیند.

گرایش:

به هریک از زیرشاخه های یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش گفته می شود.

فصل اول شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود:

ماده یک: شرایط ورود در دوره های آموزشی در هریک از واحدهای آموزشی به شرح زیر است؛

   . دارا بودن شناسنامه (شماره ملی) برای ایرانیان و کد خانوار و شماره شناسایی برای اتباع خارجی

   . داشتن حداقل ۴ سال سن و داشتن توان تکلم فارسی (در حد جملات ابتدایی)

   . دارا بودن آخرین مدرک پایان دوره (برای دانشجویانی که برای تکمیل تحصیلات خود در سطوح عالیه به این مرکز می آیند.)

   . کسب نمره قبولی در آزمون ورودی (تعیین سطح)* به جهت ورود به سطح مورد نظر.

نام نویسی:

ماده دو: پذیرفته شدگان در آزمون ورودی (تعیین سطح) موظفند در مهلت هایی که توسط واحد اعلام می گردد، برای ثبت نام اقدام نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین ترم تحصیلی پس از اعلام نتیجه آزمون ورودی (تعیین سطح)، انصراف از تحصیل در آن واحد تلقی می گردد.

ماده سه: دانشجو موظف است در هر ترم، در زمان هایی که توسط واحد جهت نام نویسی اعلام می شود، اقدام به نام نویسی نماید. عدم مراجعه برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک ترم، به منزله انصراف از تحصیل است. در صورت تأخیر در نام نویسی، دانشجو بایستی به تعداد جلساتی که در کلاس حضور نداشته در کلاس خصوصی** ثبت نام نماید، تا با دیگر دانشجویان کلاس ترمیک همگام شود. ضمن اینکه به علت تأخیر در ثبت نام ملزم به پرداخت جریمه تأخیر در ثبت نام به میزان __ در صد افزون بر شهریه ترم ثبت نامی می باشد.

منع تحصیل همزمان:

ماده چهار: دانشجو در یک زمان حقّ نام نویسی و ادامه تحصیل در دو سطح از یک رشته را ندارد، و در صورت انجام، واحد مختار است؛ سطح بالاتر را بدون استرداد هزینه های مربوطه لغو کرده و دانشجو فقط در سطح پایین تر ادامه تحصیل دهد.

* توجه: آزمون تعیین سطح بر اساس سطح و سن شامل تست هوش، آزمون کتبی، و آزمون شفاهی می باشد.

** شهریه کلاس خصوصی به صورت جلسه ای محاسبه و در ابتدای برگزاری دوره خصوصی اعلام و دریافت می گردد.

تبصره: این امر فقط در صورتی امکان پذیر است که دانشجو در پیش نیاز سطحی مردود شده باشد و بخواهد سطح پیش نیاز و سطح بعدی را به صورت هم نیاز بگذراند. البته این امر به ارائه درخواست کتبی هم نیازی دو سطح به آموزش واحد، توسط دانشجو، نیازمند است.

فصل دوم – نظام آموزشی

تعریف سطح (Level):

ماده پنج: آموزش در کلیه واحدهای آموزشی بر اساس سطوح می باشد. در نظام سطحی، ارزش هر سطح منحصر به فرد است و عدم قبولی در هر سطح مانع از رفتن به سطح بعدی (بالاتر) می شود.

هر سطح، با توجه به مقطع آن نیازمند ساعت آموزشی خاصی جهت فراگیری می باشد، که این حدود و اندازه ها بر اساس بخشنامه ها و آیین نامه های آموزش و پرورش و نظر شورای نظارت مؤسسه به واحدها اعلام گردیده و هنگام نام نویسی به دانشجو اعلام می گردد.

ترم تحصیلی:

ماده شش: هر ترم تحصیلی مرکب از حداقل ۲۴ و حداکثر ۴۰ ساعت آموزش می باشد، که با توجه به نیاز هر سطح میزان آن در نظر گرفته شده است.

تبصره: امتحانات کلاسی، میان ترم، و پایان ترم نیز بخشی از ساعات آموزش می باشند.

حدود و اختیارات واحدها در مورد برنامه درسی:

ماده هفت: تمام واحدها موظفند برنامه های درسی مصوّب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

فصل سوم – سطوح تحصیلی و طول مدت تحصیل

تعدادسطوح:

ماده دَه: تعداد سطوح لازم برای گذراندن هریک از مقاطع در جدول مخصوص در ادامه آمده است؛

CH مقطع خردسالان بین شش تا دَه سطح
K مقطع کودکان بین دو تا چهار سطح
B مقطع مقدماتی بین هَفت تا دَه سطح
I مقطع میانی بین شانزدَه تا بیست سطح
Ad مقطع پیشرفته بین شش تا دَه سطح

طول دوره:

ماده یازدَه: مدت فارغ التحصیلی هر دانشجو با توجه به سطح آغازین وی متفاوت می باشد، اما به طور کلی دانشجویی که از اولین سطح آغاز نماید به شرط قبولی سطوح به صورت مداوم و متداول حداقل ۳۷ (سی و هَفت) و حداکثر ۵۴ (پَنجاه و چهار) سطح را باید بگذراند، که گذراندن این تعداد سطوح با توجه به تقویم سالانه واحدها و تعطیلات رسمی کشور، متغیّر خواهد بود.

فصل چهارم – حضور و غیاب

حضور در جلسات درس:

ماده دوازدَه: حضور دانشجو در تمام جلسات هر ترم الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر ترم نباید از ۸ (هَشت) ساعت آموزشی بیشتر باشد. در غیر این صورت بر اساس آیین نامه انضباطی مؤسسه، از وی امتحان به عمل نمی آید و سطح مذکور برای وی مردود نوع دوم* ثبت می گردد.

غیبت در امتحان:

ماده سیزدَه: غیبت غیر موجه در امتحان هر سطح موجب گرفتن نمره صفر در آن امتحان و احتمالا مردود نوع اول** است، و غیبت موجه در امتحان هر سطح موجب مردود نوع دوم است.

ماده چهاردَه: تشخیص موجه و یا عدم موجه بودن غیبت در جلسات درس و امتحان بر عهده اداره آموزش هر واحد می باشد.

* مردود نوع دوم با شرکت در آزمون تعیین سطح قادر به حضور در سطح بعد (بالاتر) می باشد.

** مردود نوع اول امکان شرکت در امتحان تعیین سطح برای رفتن به سطح بعد (بالاتر) را ندارد و در صورت ایجاد فاصله بین تحصیل نیز بایستی در آزمون تعیین سطح ورود به سطح مردودی شرکت نماید.

فصل پنجم – ارزیابی و پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی:

ماده پانزدَه: ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر سطح بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی، و نتایج امتحانات میان ترم و پایان ترم صورت می گیرد، و استاد هر سطح مرجع ارزیابی دانشجو در آن سطح است.

تبصره یک: برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم برای هر سطح الزامی است.

تبصره دو: معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره سطح است و نمرات دانشجو در هر سطح به صورت عددی بین صفر تا صد تعیین می شود.

ماده شانزدَه: حداقل نمره قبولی هر سطح ۷۰ (هَفتاد) است و دانشجو در هر سطح که مردود شود بایستی آن را مجدداً بگذراند. با این حال نمرات کلیه سطوح، اعم از قبولی، مشروطی، و مردودی در کارنامه ریز نمرات دانشجویان ثبت می گردد.

تبصره: اگر دانشجویی نمره بین ۶۵ (شَصت و پَنج) تا ۷۰ (هَفتاد) کسب نماید، مشروط است و می تواند با دادن تعهّد در سطح بالاتر مشغول به تحصیل شود.

شرط استفاده از این تبصره این است که؛ دانشجو فقط ۳ (سه) ترم در هر سال، می تواند از این تبصره استفاده کند و در کل دوران تحصیل خود در مؤسسه نیز ۱۰ (دَه) ترم مجاز به استفاده از تبصره مشروطی است.

اعلام نمرات

ماده هِجدَه: استاد هر سطح موظف است؛ گزارش نمره نهایی هر سطح را حداکثر ظرف ۱۰ (دَه) روز پس از برگزاری امتحان پایان ترم به اداره آموزش واحد تسلیم نماید.

ماده نوزدَه: اداره آموزش هر واحد موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از آزمون به دفتر مرکزی تسلیم نماید، تا بتواند نمره های تأیید شده را به دانشجویان اعلام نماید.

ماده بیست: اداره آموزش هر واحد پس از تأیید نمرات توسط دفتر مرکزی موظف به تهیه نسخه چاپی از کارنامه دانشجویان و تحویل آن ها به دانشجویان در آغاز ترم تحصیلی جدید می باشد.

اخراج دانشجوی مشروط:

ماده بیست و یک: دانشجویی که به دلیل تجاوز از تعداد ترم مجاز مشروط (بیش از ۳ (سه) ترم در یک سال، و یا بیش از ۱۰ (دَه) ترم در طول دوره تحصیل)، از مؤسسه اخراج گردد، بایستی مجدداً و در قالب دانشجوی جدید الورود و بر اساس آزمون ورودی (تعیین سطح) نام نویسی نماید (لازم به ذکر است سوابق تحصیلی ایشان در ثبت نام ورودی جدید لحاظ نخواهد شد).

فصل ششم – مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی:

ماده بیست و دو: دانشجو می تواند در طول دوره تحصیل خود حداکثر ۱۰ (دَه) ترم آن هم به صورت غیرمتوالی از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره یک: شرایط دانشجوی مشروط و یا مردودی پس از گذراندن ترم مرخصی نیز پا برجا بوده و همان شرایط قبل از مرخصی لازم الاجرا می باشد.

تبصره دو: اگر بنا به هر دلیلی، دانشجویی ناچار به اخذ مرخصی تحصیلی بیش از یک ترم به صورت متوالی شود، در صورتیکه مشروط و یا مردود نشده باشد، مرخصی وی پذیرفته است و برای بازگشت به تحصیل بر اساس نتیجه تعیین سطح (متناسب با سطح قبل از مرخصی) در کلاس حضور خواهد یافت.

ماده بیست و سه: تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی و یک هفته قبل از شروع کلاس ها به اداره آموزش هر واحد تسلیم گردد.

تبصره: اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر دفتر مرکزی و استعلام وضعیت تحصیلی دانشجو ظرف مدت ۳ (سه) روز، موافقت یا عدم موافقت خود با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید.

انصراف از تحصیل:

ماده بیست و چهار: ترک تحصیل به هر دلیل و به هر مدت، انصراف از تحصیل تلقی می گردد و دانشجوی منصرف در صورت اقدام به ثبت نام مجدد دانشجوی جدید الورود محسوب می گردد و با آزمون تعیین سطح امکان حضور در کلاس را خواهد داشت.

تبصره: اگر ترک تحصیل تنها به مدت یک ترم و آن هم به صورت موجه باشد (موجه بودن دلایل توسط اداره آموزش واحد و با کسب نظر از دفتر مرکزی بررسی می شود)، آن ترم جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می گردد و وی می تواند به تحصیل خود ادامه دهد.

ماده بیست و پَنج: دانشجویی که بخواهد از تحصیل (بنا به هر دلیلی) انصراف دهد، باید درخواست انصراف خود را کتباً به اداره آموزش واحد تسلیم نماید. این دانشجو تنها یک مرتبه، آن هم از تاریخ تحویل درخواست انصراف به مدت یک هفته مجاز به پس گرفتن انصراف خود می باشد. پس از این مهلت، حکم انصراف وی صادر گردیده و وی دیگر حق ادامه تحصیل در آن دوره را نخواهد داشت.

تبصره یک: دانشجوی منصرف از تحصیل موظف به انجام کلیه تعهّدات مالی خود قبل از صدور حکم انصراف می باشد.

تبصره دو: واحد آموزشی و یا دفتر مرکزی موظف به ارائه مدرکی دال بر به پایان رسانیدن A (A= تعداد ترم های گذرانده شده) ترم، توسط دانشجوی منصرف در هریک از واحدها نبوده و آخرین کارنامه (Report Paper) دریافت شده توسط وی، به عنوان آخرین مدرک ایشان محسوب می شود.

تبصره سه: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل، منوط به شرکت در آزمون ورودی (تعیین سطح) مجدد می باشد. (لازم به ذکر است این تبصره شامل دانشجویانی که در آخرین ترم تحصیل شان مشروط و یا مردود شده اند نمی شود.)

ماده بیست و شش: این آیین نامه در ۶ (شش) فصل، ۲۶ (بیست و شش) ماده، و ۱۲ (دوازدَه) تبصره، در جلسات ۱۶ (شانزدَه) الی ۱۹ (نوزدَه) شورای عالی برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و سر انجام در جلسه ۲۰ (بیست) مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب آن لازم الاجرا بوده و کلیه آیین نامه ها و دستور العمل های داخلی مغایر با آن لغو می گردند.

در صورت نیاز میتوانید نسخۀ PDF آئین نامه آموزشی را از اینجا    دانلود نمایید.