آیین‌نامه آموزشی

آیین‌نامه آموزشی – مقدمه:
بیش از ۱۵ سال از فعالیت مؤسسه آموزشی اندیشمندان جوان سپنتا می‌گذرد و در این مدت تمامی مشکلات، معضلات و مسایل با راه‌حل‌های شرعی، منطقی و قانونی پشت سر گذاشته شده‌اند.
بر این اساس شورای عالی برنامه‌ریزی مؤسسه متشکل از مدیرعامل، مؤسسان و اعضای هیئت مدیره مأموریت یافت تا با بررسی مسایل، راهکارها و اصلاح و تجدید نظر در مورد آن‌ها آیین‌نامه آموزشی را که هم‌اکنون در دست شماست تدوین و مصوب نماید.
این آیین‌نامه آموزشی، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی مصوّبِ حاکم بر تمامیِ سطوح آموزشی است که با هدف ایجاد هماهنگی و به‌منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته و در تمامی واحدهای مؤسسه لازم‌الاجرا می‌باشد.
لکن آن‌چه در نیل به این اهداف اهمیت بسیار دارد، نحوه‌ی اجرا و به کار بستن دقیق ضوابطی است، که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده‌است، و این مقصود فقط با هماهنگی مسئولان اجرایی واحدها، استادان و دانشجویان متعهد حاصل خواهد‌شد.
با امید تحقق این همکاری و هماهنگی و توجیه و تبیین این مـوضـوع، تذکر چند نکته ضـروری به نظر می رسد؛
۱- در این آیین‌نامه، تنها به ذکر اصول اکتفا شده‌است. آن‌جا که ساکت است، تصمیم‌گیری بر عهده‌ی آموزش واحد مربوطه است، لکن تغییر در اصول و یا تفسیری مغایر با اصول این آیین‌نامه مجاز نیست و اگر ابهامی در عبارات مشاهده شود، مدیر واحد موظف به اعلام و اخذ نظر شورای عالی برنامه‌ریزی از طریق نامه‌نگاری با دفتر مرکزی و سپس تصمیم‌گیری بر اساس نظر اعلام‌شده می‌باشد.
۲- مسئولیت اجرایی آیین‌نامه در هر واحد بر عهده‌ی مدیران واحدها و نظارت و پیگیری تخلف(تخلفات) هر بخش از هر واحد توسط واحد نظارت و پیگیری دفتر مرکزی می‌باشد. لذا مدیران واحدها بایستی به‌طور دقیق و کامل بر اجرای مفاد آیین‌نامه اهتمام بورزند.
۳- مسئولان اجرایی، اساتید، کارکنان و دانشجویان، ملزم به رعایت و اجرای این آیین‌نامه هستند. هر عملی که خلاف این آیین‌نامه در هر واحدی انجام پذیرد، وجاهت قانونی نداشته و دلیلی بر اجرای آن در واحدهای دیگر محسوب نمی‌گردد. لازم‌به‌ذکر است با متخلفین برابر آیین‌نامه‌های اداری و انضباطی برخورد خواهدشد.
۴- لازم است؛ واحدها دانشجویان را از آغاز به تحصیل در واحد با مواد این آیین‌نامه آشنا سازند و اهم مواد آن را در قالب بروشور و یا استندی به رؤیت دانشجویان برسانند.
۵- استادان و واحدها باید نهایت دقت و توجه را در تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان مبذول دارند و در مهلت مقرر در آیین نامه، نمرات و اوراق امتحانی را به آموزش تحویل دهند تا پس از تأیید شورای عالی برنامه‌ریزی دفتر مرکزی ثبت و به دانشجویان ابلاغ گردد.
۶- کلیه‌ی واحدها ملزم به اجـرای دقیق و کامل برنامه‌های آموزشی مصـوب شــورای عالی برنامه‌ریـزی می‌باشند و هیچ تغییری در عناوین، تعداد و محتوای دروس و تغییر در دروس پیش‌نیاز مجاز نیست. چنان‌چه استادان و گروه های آموزشی در این زمینه نظری داشته‌باشند، می‌توانند نظر خود را به‌صورت مکتوب به شورای عالی برنامه‌ریزی پیشنهاد نمایند.
در پایان مؤسسه‌ی آموزشی اندیشمندان جوان سپنتا امیدوار است با تصویب و اجرای این آیین‌نامه آموزشی، بسیاری از مشکلات از لحاظ مقررات آموزشی مرتفع گردد.

تعاریف:
در این آیین‌نامه تعاریف زیر پذیرفته‌شده‌است.
واحد آموزشی:
به تمامی دفاتر و شعب این مؤسسه، اعم از مشارکتی یا مستقل، واحد آموزشی یا به اختصار واحد گفته‌می‌شود.
گروه آموزشی:
گروه آموزشی، بخشی از یک واحد است که در یک رشته‌ی خاص و یا چند رشته‌ی متجانس فعالیت دارد.
دوره:
منظور از دوره در این مؤسسـه، مدت زمانی است که دانشـجو در یک واحد در رشـته ای خاص تحصیل می‌کند و در آن دانش‌آموخته می‌شود، که مدت زمان این دوره‌ها برای هر رشته‌ی متفاوت، متشکل از یک یا چند ترم است.
اداره‌ی آموزش:
منظور از اداره‌ی آموزش، یک بخش اداری در یک واحد است، که همه‌ی امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام‌نویسی، انتخابِ دوره، انجامِ امتحانات، جمع‌آوریِ نمرات، اخذِ تأییدیه‌ی نمرات از دفتر مرکزی و اعلامِ نتایج را بر عهده دارد.
استاد:
هر عضو آموزش، که مسئولیت تدریسِ دروسِ نظری یا عملی را برعهده دارد، استاد نامیده می‌شود.
رشته:
رشته؛ یکی از شاخه‌های علمی، فرهنگی و هنری می‌باشد، که دانشجو آن‌را برای تحصیل برمی‌گزیند.
گرایش:
به هریک از زیرشاخه‌های یک رشته، که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش گفته می‌شود.
۸- سامانه‌ی آموزش آنلاین:
به ساز و کاری که در تارنمای مؤسسه به‌منظور آموزش آنلاین تعبیه‌شده‌است، سامانه‌ی آموزش آنلاین گفته‌می‌شود.

آیین‌نامه آموزشی فصل اول – شرایط ورود و نام‌نویسی
شرایط ورود:
ماده یک: شرایط ورود در دوره‌های آموزشی در هریک از واحدهای آموزشی به شرح زیر است؛
دارا بودن شناسنامه (شماره ملی) برای ایرانیان و کد خانوار و شماره شناسایی برای اتباع خارجی
داشتن حداقل ۴ سال سن و داشتن توان تکلم فارسی (در حد جملات ابتدایی)
دارا بودن آخرین مدرک پایان‌دوره (برای دانشجویانی که برای تکمیل تحصیلات خود در سطوح عالیه به این مرکز می‌آیند.)
کسب نمره‌ی قبولی در آزمونِ ورودی (تعیین‌سطح)* به جهت ورود به سطح مورد نظر.
نام نویسی:
ماده دو: پذیرفته‌شدگان در آزمون ورودی (تعیین‌سطح) موظفند؛ در مهلت‌هایی که توسط واحد اعلام می‌گردد، برای ثبت‌نام اقدام نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین ترم تحصیلی پس از اعلام نتیجه‌ی آزمون ورودی (تعیین‌سطح)، انصراف از تحصیل در آن واحد تلقی می‌گردد.
ماده سه: دانشجو موظف است در هر ترم، در زمان‌هایی که توسط واحد جهت نام‌نویسی اعلام می‌شوند، اقدام به نام‌نویسی نماید. عدم مراجعه برای نام‌نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک ترم، به‌منزله‌ی انصراف از تحصیل است. در صورت تأخیر در نام‌نویسی، دانشجو بایستی به تعداد جلساتی که در کلاس حضور نداشته است، در کلاس جبرانی** ثبت‌نام نماید، تا با دیگر دانشجویان کلاس ترمیک همگام شود. ضمن این‌که به علت تأخیر در ثبت‌نام ملزم به پرداخت جریمه‌ی تأخیر در ثبت‌نام به میزان دَه درصد افزون بر شهریه‌ی ترم ثبت‌نامی می‌باشد.
منع تحصیل همزمان:
ماده چهار: دانشجو در یک زمان حقّ نام‌نویسی و ادامه‌ی تحصیل در دو سطح از یک رشته را ندارد، و در صورت انجام، واحد مختار است؛ سطح بالاتر را بدون استرداد هزینه‌های مربوطه لغو کند و دانشجو فقط در سطح پایین‌تر ادامه تحصیل دهد.* توجه: آزمون تعیین‌سطح بر اساس سطح و سن، و شامل؛ تست هوش، آزمون کتبی، و آزمون شفاهی می باشد.
** شهریه‌ی کلاس جبرانی به‌صورت جلسه‌ای محاسبه و در ابتدای برگزاری دوره‌ی جبرانی اعلام و دریافت می‌گردد. لازم‌به‌ذکر است؛ که کلاس جبرانی، فارغ از نوع برگزاری کلاس ترمیک (حضوری یا آنلاین)، می‌تواند به صورت حضوری یا آنلاین ارائه شود.
تبصره: این امر فقط در صورتی امکان‌پذیر است؛ که دانشجو در پیش‌نیاز سطحی مردود شده باشد و بخواهد سطح پیش‌نیاز و سطح بعدی را به‌صورت هم‌نیاز بگذراند. البته این امر، به ارائه‌ی درخواست کتبی هم‌نیازی دو سطح، به آموزش واحد، توسط دانشجو، نیازمند است.

آیین‌نامه آموزشی

فصل دوم – نظام آموزشی
تعریف سطح (Level):
ماده پنج: آموزش در کلیه‌ی واحدهای آموزشی بر اساس سطوح می‌باشد. در نظام سطحی، ارزش هر سطح منحصر به‌فرد است و عدم قبولی در هر سطح مانع از رفتن به سطح بعدی (بالاتر) می‌شود.
هر سطح، با توجه به مقطع آن نیازمند ساعت آموزشی خاصی جهت فراگیری می‌باشد، که این حدود و اندازه‌ها بر اساس بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های آموزش و پرورش و نظر شورای نظارت مؤسسه، به واحدها اعلام گردیده و هنگام نام‌نویسی به دانشجو اعلام می‌گردد.
ترم تحصیلی:
ماده شش: هر ترم تحصیلی مرکب از حداقل ۲۴ و حداکثر ۴۰ ساعت آموزش می‌باشد، که با توجه به نیاز هر سطح میزان آن در نظر گرفته‌شده‌است.
تبصره: امتحاناتِ کلاسی، میان‌ترم، و پایان‌ترم نیز، بخشی از ساعات آموزش می‌باشند.
ماده هفت: تعداد جلسات هر ترم تحصیلی در هر دو نحوه برگزاری –حضوری و یا آنلاین- برابر می‌باشد.
حدود و اختیارات واحدها در مورد برنامه‌‌ی درسی:
ماده هشت: تمام واحدها موظفند؛ برنامه‌های درسی مصوّب شورای عالی برنامه‌ریزی را اجرا نمایند.
ماده نُه: هیچ‌یک از واحدها و یا اساتید، مجاز یه کاهش و یا افزایش ساعات آموزشی نیستند. و در صورت انجام؛ واحد یا استاد مربوطه، بایستی پاسخگوی واحد نظارت و پیگیری مؤسسه باشد.

فصل سوم – سطوح تحصیلی و طول مدت تحصیل
تعدادسطوح:
ماده دَه: تعداد سطوح لازم برای گذراندن هریک از مقاطع در جدول مخصوص در ادامه آمده‌است؛

levels table

 

طول دوره:
ماده یازدَه: مدت دانش‌آموختگی هر دانشجو با توجه به سطح آغازین وی متفاوت می‌باشد، اما به‌طور کلی دانشجویی که از اولین سطح آغاز نماید، به‌شرط قبولی سطوح به‌صورت مداوم و متداول حداقل ۳۷ (سی و هَفت) و حداکثر ۵۴ (پَنجاه و چهار) سطح را باید بگذراند، که گذراندن این تعداد سطوح با توجه به تقویم سالانه واحدها و تعطیلات رسمی کشور، متغیّر خواهد بود.
فصل چهارم – حضور و غیاب
حضور در جلسات درس:
ماده دوازدَه: حضور در کلاس، اَعَم از آموزش حضوری و آموزشی آنلاین، دارای شرایط و کیفیت یکسانی است و دانشجو، ملزم به رعایت قوانین و موازین آموزشی، در طول جلسات می‌باشد.
ماده سیزدَه: حضور دانشجو در تمام جلسات هر ترم الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر ترم نباید از ۸ (هَشت) ساعت آموزشی بیشتر باشد. در غیر این‌صورت بر اساس آیین‌نامه‌ی انضباطی مؤسسه، از وی امتحان به‌عمل نمی‌آید و سطح مذکور برای وی مردود نوع دوم* ثبت می‌گردد.

* مردود نوع دوم با شرکت در آزمون تعیین‌سطح قادر به حضور در سطح بعد (بالاتر) می‌باشد.
تبصره: دانشجویان برای جبران جلسات غیبت، در طول یک ترم می‌توانند؛ با ارائه‌ی درخواست به آموزش و ثبت‌نام در کلاس جبرانی (آنلاین-حضوری) دروس و فعالیت‌های مربوط به جلساتی که غایب بوده‌اند، را فراگرفته و یا به‌انجام برسانند.

غیبت در امتحان:
ماده چهاردَه: غیبت غیرموجه در امتحان هر سطح، موجب گرفتن نمره‌ی صفر در آن امتحان و احتمالاً مردود نوع اول*، و غیبت موجه در امتحان هر سطح موجب مردود نوع دوم است.

ماده پانزدَه: تشخیص موجه و یا عدم موجه بودن غیبت در جلسات درس، و امتحان بر عهده‌‌ی اداره‌ی آموزش هر واحد می‌باشد.

فصل پنجم – ارزیابی و پیشرفت تحصیلی دانشجو

معیارهای ارزیابی:
ماده شانزدَه: ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر سطح بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی، و نتایج امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم صورت می‌گیرد، و استاد هر سطح مرجع ارزیابی دانشجو در آن سطح است.
تبصره یک: برگزاری امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم برای هر سطح الزامی است.
تبصره دو: معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو، نمره‌ی سطح است و نمرات دانشجو در هر سطح به صورت عددی بین صفر تا صد تعیین می‌شود.
ماده هِفدَه: حداقل نمره‌ی قبولی هر سطح ۷۰ (هَفتاد) است و دانشجو در هر سطح که مردود شود، بایستی آن را مجدداً بگذراند. با این حال نمرات کلیه‌ی سطوح، اَعَم از قبولی، مشروطی، و مردودی در کارنامه‌ی ریز نمرات دانشجویان ثبت می‌گردد.
تبصره: اگر دانشجویی نمره‌ی بین ۶۵ (شَصت و پَنج) تا ۷۰ (هَفتاد) کسب نماید، مشروط است و می‌تواند با دادن تعهّد در سطح بالاتر مشغول به تحصیل شود. شرط استفاده از این تبصره این است که؛ دانشجو فقط ۳ (سه) ترم در هر سال، می‌تواند از این تبصره استفاده کند و در کل دوران تحصیل خود در مؤسسه نیز ۱۰ (دَه) ترم مجاز به استفاده از تبصره‌ی مشروطی است.

* مردود نوع اول امکان شرکت در امتحان تعیین سطح برای رفتن به سطح بعد (بالاتر) را ندارد و در صورت ایجاد فاصله بین تحصیل نیز بایستی در آزمون تعیین سطح ورود به سطح مردودی شرکت نماید.

اعلام نمرات
ماده هِجدَه: استاد هر سطح موظف است؛ گزارش نمره‌ی نهایی هر سطح را حداکثر ظرف ۱۰ (دَه) روز پس از برگزاری امتحان پایان‌ترم به اداره‌ی آموزش واحد تسلیم نماید.

ماده نوزدَه: اداره‌ی آموزش هر واحد موظف است؛ نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از آزمون به دفتر مرکزی تسلیم نماید، تا بتواند نمره‌های تأیید شده را به دانشجویان اعلام نماید.

ماده بیست: اداره‌ی آموزش هر واحد پس از تأیید نمرات توسط دفتر مرکزی، موظف به تهیه‌ی نسخه‌ی چاپی از کارنامه‌ی دانشجویان و تحویل آن‌ها به دانشجویان در آغاز ترم تحصیلی جدید می‌باشد.

ماده بیست و یک: دانشجویان می‌توانند؛ در پایان هر ترم، ریز نمرات کلاسی خود را، به همراه نمودار پیشرفت کلاسی آن ترم از اداره‌ی آموزش واحد دریافت نمایند.

تبصره: دریافت ریز نمرات کلاسی منوط به ارائه‌ی درخواست کتبی و پرداخت هزینه‌ی مربوطه می‌باشد.

ماده بیست و دو: دانشجویان و دانش‌آموختگان در صورت مفقود شدن کارنامه و یا مدرک پایان‌دوره‌ی خود می‌توانند؛ با ارائه‌ی درخواست کتبی به اداره‌ی آموزش واحد، نسخه‌ی المثنی دریافت نمایند.
تبصره یک: صدور مدرک المثنی منوط به تکمیل فرم‌ها و تعهدنامه، پرداخت هزینه‌ی مربوط طبق جدول زیر، و ارائه‌ی تصویر کارت‌ملی و شناسنامه، و فایل عکس جدید (در صورت لزوم) می‌باشد.

 

missing table


تبصره دو: اداره‌ی آموزش هر واحد موظف است؛ پس از بررسی مدارک و شواهد متقاضی مدرک المثنی، و کسب نظر دفتر مرکزی، طی ۱۵ روزِ کاری (پس از اعلام نظر دفتر مرکزی و پرداخت هزینه(ها) توسط متقاضی) اقدام به صدور و تحویل مدرک المثنی نماید.

اخراج دانشجوی مشروط:
ماده بیست و سه: دانشجویی که به دلیل تجاوز از تعداد ترم مجاز مشروط (بیش از ۳ (سه) ترم در یک سال، و یا بیش از ۱۰ (دَه) ترم در طول دوره تحصیل)، از مؤسسه اخراج گردیده، بایستی مجدداً و در قالب دانشجوی جدید الورود و بر اساس آزمون ورودی (تعیین‌سطح) نام‌نویسی نماید (لازم‌به‌ذکر است؛ سوابق تحصیلی ایشان در ثبت نام ورودی جدید لحاظ نخواهد شد).

فصل ششم – مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
مرخصی تحصیلی:
ماده بیست و چهار: دانشجو می‌تواند در طول دوره‌ی تحصیل خود حداکثر ۱۰ (دَه) ترم، آن هم به‌صورت غیرمتوالی، از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.
تبصره یک: شرایط دانشجوی مشروط و یا مردودی، پس از گذراندن ترم مرخصی نیز پا برجا بوده و همان شرایط قبل از مرخصی لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره دو: اگر بنا به هر دلیلی، دانشجویی ناچار به اخذ مرخصی تحصیلی بیش از یک ترم به‌صورت متوالی شود، در صورتی‌که مشروط و یا مردود، نشده باشد؛ مرخصی وی پذیرفته است و برای بازگشت به تحصیل بر اساس نتیجه‌ی تعیین‌سطح (متناسب با سطح قبل از مرخصی) در کلاس حضور خواهد یافت.

ماده بیست و پَنج: تقاضای مرخصی تحصیلی باید به‌صورت کتبی و یک هفته قبل از شروع کلاس‌ها، به اداره‌ی آموزش هر واحد تسلیم گردد.

تبصره: اداره‌ی آموزش موظف است؛ پس از کسب نظر دفتر مرکزی و استعلام وضعیت تحصیلی دانشجو ظرف مدت ۳ (سه) روز، موافقت یا عدم موافقت خود با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید.

ماده بیست و شِش: در آموزش آنلاین؛ امکان مرخصی تحصیلی تحت هیچ عنوان و یا شرایطی ممکن و میسّر نمی‌باشد.

انصراف از تحصیل:
ماده بیست و هَفت: ترک تحصیل به هر دلیل و به هر مدت، انصراف از تحصیل تلقی می‌گردد و دانشجوی منصرف در صورت اقدام به ثبت‌نام مجدد، دانشجوی جدید الورود محسوب گشته و با آزمون تعیین‌سطح امکان حضور در کلاس را خواهد داشت.

تبصره: اگر ترک تحصیل تنها به‌مدت یک ترم و آن هم به‌صورت موجه باشد، (موجه بودن دلایل توسط اداره‌ی آموزش واحد و با کسب نظر از دفتر مرکزی بررسی می‌شود)، آن ترم جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب گردیده و وی مجاز به ادامه‌ی تحصیل می‌باشد.

ماده بیست و هَشت: دانشجویی که بخواهد از تحصیل (بنا به هر دلیلی) انصراف دهد، باید درخواست انصراف خود را کتباً به اداره‌ی آموزش واحد تسلیم نماید. این دانشجو تنها یک مرتبه، آن هم از تاریخ تحویل درخواست انصراف، به‌مدت یک هفته، مجاز به پس گرفتن انصراف خود می‌باشد. پس از این مهلت، حکم انصراف وی صادر گردیده و وی دیگر حق ادامه‌ی تحصیل در آن دوره را نخواهد داشت.

تبصره یک: دانشجوی منصرف از تحصیل، موظف به انجام کلیه‌ی تعهّدات مالی خود قبل از صدور حکم انصراف می‌باشد.
تبصره دو: واحد آموزشی مربوطه و یا دفتر مرکزی مؤسسه موظف به ارائه‌ی مدرکی دال بر به پایان رسانیدن A ترم (A= تعداد ترم‌های گذرانده‌شده)، توسط دانشجوی منصرف در هریک از واحدها نبوده و آخرین کارنامه‌ (Report Paper) دریافت شده توسط وی، به‌عنوان آخرین مدرک ایشان محسوب می‌شود.

تبصره سه: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل، منوط به شرکت در آزمون ورودی (تعیین‌سطح) مجدد می‌باشد. (لازم‌به‌ذکر است؛ این تبصره، شامل دانشجویانی که در آخرین ترم تحصیل‌شان مشروط و یا مردود شده‌اند نمی‌شود.)
ماده بیست و نُه: این آیین‌نامه آموزشی در ۶ (شش) فصل، ۲۹ (بیست و نُه) ماده، و ۱۵ (پانزدَه) تبصره، در جلسات ۳۳ (سی و سه) الی ۳۵ (سی و پنج) شورای عالی برنامه‌ریزی، مورد بررسی قرار گرفت؛ و سر انجام این آیین‌نامه آموزشی در جلسه‌ی ۳۶ (سی و شِش) مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب آن، لازم‌الاجرا بوده و کلیه‌ی آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های داخلی مغایر با این آیین‌نامه آموزشی لغو می‌گردند.

در صورت نیاز می‌توانید نسخۀ PDF آیین‌نامه آموزشی را از اینجا    دانلود نمایید.