کلاس های TOEFL و IELTS

کلاس های TOEFL و IELTS ویژه کسانی است که فرصت یا حوصله شرکت در کلاس‌های عمومی را ندارند. یا کسانیکه می خواهند در فرصت زمان اندک برای امتحان IELTS  آماده شوند. یا آزمون TOEFL بدهند. یا در مدت کوتاهی به راحتی انگلیسی صحبت نمایند و یا قصد عزیمت به خارج از کشور را دارند.

در این سیستم یک استاد حرفه ای که قبلا چندین زبان آموز را با همین سبک و سیاق و روش به مقصد رسانده است ، مسئولیت دانشجو را در زمینه های ۱)تدریس ۲)برنامه ریزی ۳)کنترل ۴)هدایت ۵)راهبری تحصیلی ۶)اخذ آزمون ۷)ارزشیابی بر عهده گرفته و از اول تا آخر دوره و کسب نتیجه نهایی با دانشجو همراه خواهد بود . این دوره ۱۰۰ تا ۱۲۰ جلسه ۱.۵ ساعته می باشد. این دوره ۵ الی ۸ ماه بطول می انجامد. دانشجویان براساس شرایط خود می‌توانند شرایط این کلاس‌ها را در قالب خصوصی و پکیج برای رسیدن به بهترین نتیجه انتخاب نمایند.

کلاس های ما، کتاب های مخصوص به خود را دارد. طراحی و شیوه‌های کلاس های TOEFL و IELTS در موسسه اندیشمندان جوان سپنتا کاملا منحص به فرد می‌باشند.