کارگاه ترجمه سپنتا

کارگاه ترجمه سپنتا؛ درجهان امروز هر فردی که اندکی زبان انگلیسی می‌آموزد، به ترجمه‌ی نوشته‌هایی از این زبان می‌پردازد. و خود را مترجم خوبی می‌داند. اما ترجمه‌ی خوب چه ترجمه‌ای است؟ ترجمه‌ی خوب نه ترجمه‌ی لفظ به لفظ است و نه ترجمه‌ی ادیبانه. اندیشمندان جوان سپنتا بر آن است تا بهترین و به روزترین روش‌های ترجمه را در اختیار شما قرار دهد. برای دستیابی به این مهم کافیست در کارگاه ترجمه سپنتا این مؤسسه شرکت کنید.