دوره‌‌های مخصوص سفرهای کاری

دوره‌‌های مخصوص سفرهای کاری موسسه‌ی اندیشمندان جوان سپنتا در این کلاس‌ها شما برای حضور در کشور خارجی انگلیسی زبان آماده می‌شوید. شما برای انعقاد و یا به ثمر رساندن هر تجارت یا معامله‌ای توانمند خواهید بود. دوره‌‌های مخصوص سفرهای کاری نیز با توجه به گوناگونی نیازها می‌توانند به‌صورت خصوصی اجرا گردد. همچنین موسسه‌ی اندیشمندان جوان سپنتا قادر به ارائه‌ی کلاس‌های خانوادگی برای مسافرت نیز هست. به‌این‌صورت که استاد به محل آموزش خانوادگی اعزام خواهد شد.