مرداد ۲۴, ۱۳۹۷

آزمون تعیین سطح آنلاین > آزمون ویژه ی نوآموزان (کودکان)

آزمون تعیین سطح آنلاین > آزمون ویژه ی نوآموزان (کودکان)

 

آزمون ویژه ی نوآموزان (کودکان)

این آزمون جهت ارزیابی دانش انگلیسی شما طراحی شده است.
در هر مرحله، پس از خواندن صورت سوال، یکی از گزینه ها را انتخاب کنید و به مرحله بعد بروید.
در انتهای آزمون، امتیاز و درصد شما نشان داده خواهد شد و یک نسخه از آن برای کارشناسان ارسال خواهد شد.

توضیحات:

– زمان آزمون: ۲۰ دقیقه
– تعداد سوالات: ۱۰
– ترتیب گزینه ها به صورت تصادفی می باشد.
– آزمون نمره منفی ندارد.
– هر کاربر فقط یک بار می تواند در آزمون شرکت کند.
– ابتدا مشخصات خود را در فرم زیر وارد کنید:

شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید عدد درج کنید.
می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.

+ +
TOP-ICO