قوانین و مقررات

قوانین و مقررات در اندیشمندان جوان سپنتا؛ با توجه به قداست و ارزش علم و اخلاق، و اهمیّت  محیط های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین اسلام و نیز جامعه علمی، و ضرورت دفاع و حراست از «حقوق عمومی دانشجویان»، هر دانشجو مکلف است؛ در طول زمان تحصیل و در محیط موسسه از انجام و ارتکاب هرعملی که خلاف شئون، اخلاق و حیثیّت دانشجویی باشد، خودداری نماید.

لذا کلیه داوطلبان محترمی که متقاضی ثبت نام و شرکت در دوره های این موسسه می باشند، الزاماً بایستی مقررات پنج گانه ذیل را پذیرفته و در طول دوره آموزشی اجرا نمایند.