گواهی اشتغال به تحصیل

جهت صدور گواهی اشتغال به تحصیل، زبان آموز درخواست خود را از طریق پرکردن فرم اعلام می‌نمایند. زبان آموزان می‌توانند فرم درخواست گواهی را از دفتر ثبت نام دریافت نمایند. زبان آموزان در هر زمان و سطحی می‌توانند درخواست گواهی اشتغال به تحصیل نمایند که در این صورت گواهی جهت ارائه به ارگان و یا سازمان درخواستی با ذکر اطلاعات تاریخ و ترم های گذرانده شده تنظیم می‌شود.

گواهی پایان دوره سطح Upper-Intermediate و Advanced :

گواهی دانش‌آموختگی دوره های ذکر شده، در پایان این سطوح و توسط مسئول امور دانش‌آموختگان موسسه زبان اندیشمندان جوان سپنتا به زبان آموزان عزیز اعطاء می‌شود. زمان مراجعه زبان آموزان به مسئول امور دانش‌آموختگان با تعیین وقت قبلی؛ از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ می باشد.