مقدمه:

پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فعالیت موسسه آموزشی اندیشمندان جوان سپنتا، شورای عالی برنامه ریزی مؤسسه متشکل از مدیر عامل، مؤسسان و اعضای هیئت مدیره بر آن شد تا با در نظر گرفتن مسایل متفاوت انضباطی و اخلاقی و راهکارهای جلوگیری و حلّ و فصل مشکلات و پیامد های آنها آیین نامه انضباطی را که هم اکنون در دست شماست تدوین و مصوب نماید.

این آیین نامه، مجموعه ضوابط و مقررات انضباطی مصوب حاکم بر تمامی سطوح آموزشی است که با هدف ایجاد هماهنگی و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخورد با متخلفین، در تمامی واحدهای مؤسسه لازم الاجرا می باشد.

لکن آنچه در نیل به این اهداف اهمیت بسیار دارد، نحوه اجرا و به کار بستن دقیق ضوابط است که در این آیین نامه پیش بینی شده است، و این مقصود فقط با هماهنگی مسئولان اجرایی واحدها، استادان و دانشجویان متعهد حاصل خواهد شد.

با امید تحقق این همکاری و هماهنگی و توجیه و تبیین این مـوضـوع، تذکر چند نکته ضـروری به نظر می رسد؛

۱- در این آیین نامه، تنها به ذکر اصول اکتفا شده است. آنجا که ساکت است، تغییر اصول و یا تفسیری مغایر با اصول این آیین نامه مجاز نیست و اگر ابهامی در عبارات مشاهده شود، مدیر واحد موظف به اعلام و اخذ نظر شورای عالی برنامه ریزی از طریق نامه نگاری با دفتر مرکزی و سپس تصمیم گیری بر اساس نظر اعلام شده می باشد.

۲- مسئولیت اجرایی آیین نامه در هر واحد بر عهده مدیران واحدها و نظارت و پیگیری تخلف(تخلفات) هر بخش از هر واحد توسط واحد نظارت و پیگیری دفتر مرکزی می باشد. لذا مدیران واحدها بایستی به طور دقیق و کامل بر اجرای مفاد آیین نامه اهتمام بورزند.

۳- لازم است واحدها دانشجویان را از آغاز به تحصیل در واحد با مواد این آیین نامه آشنا سازند و اهم مواد آن را در قالب بروشور و یا استندی به رؤیت دانشجویان برسانند.

در پایان مؤسسه آموزشی اندیشمندان جوان سپنتا امیدوار است با تصویب و اجرای این آیین نامه، از بروز بسیاری از مشکلات انضباطی پیشگیری به عمل آید.

                تعاریف:

در این آیین نامه تعاریف زیر پذیرفته شده است.

 1. واحد آموزشی:

به تمامی دفاتر و شعب این مؤسسه، اعم از مشارکتی یا مستقل، واحد آموزشی یا به اختصار واحد گفته می شود.

 • دوره:

منظور از دوره در این مؤسسـه، مدت زمانی است که دانشـجو در یک واحد تحصیل می کند و در آن فارغ التحصیل می شود.

 • استاد:

هر عضو آموزش که مسئولیت تدریس دروس نظری یا عملی را برعهده دارد، استاد نامیده می شود.

 • دانشجوی داخل:

هر فردی است که در یکی از واحد ها به صورت حضوری یا غیر حضوری مشغول به تحصیل باشد، با اختصار به او دانشجو نیز گفته می شود.

 • دانشجوی خارجی:

به دانشجوی تبعه ی کشورهای خارجی گفته می شود که در یکی از واحد های موسسه به تحصیل اشتغال دارد.

 • زمان تحصیل:

با ثبت نام اولیه ی دانشجو در یکی از واحد ها آغاز شده و با اخذ مدرک، یا گواهی موقت، یا انصراف، و یا اخراج پایان یافته تلقی می گردد.

فصل اول کلیات

ماده یک: با توجه به قداست و ارزش علم و اخلاق، و اهمیّت  محیط های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین اسلام و نیز جامعه علمی، و ضرورت دفاع و حراست از “حقوق عمومی دانشجویان”، هر دانشجو مکلف است؛ در طول زمان تحصیل و در محیط موسسه از انجام و ارتکاب هرعملی که خلاف شئون، اخلاق و حیثیّت دانشجویی باشد، خودداری نماید.

« در غیر این صورت بر اساس این آئین نامه با وی برخورد می شود. »

ماده دو: ترکیب اعضای کمیته انضباطی بدوی هر واحد و چگونگی انتخاب آنها.

 1. مدیر واحد به عنوان رئیس کمیته انضباطی بدوی
 2. مسئول آموزش واحد به عنوان دبیر کمیته انضباطی بدوی
 3. سه تن از اساتید

تبصره ۱ : اعضای بند ۳ توسط مدیر واحد انتخاب می شوند و مدت همکاری و حضور آن ها در کمیته به صلاحدید رئیس کمیته (مدیر واحد) بستگی دارد.

تبصره ۲ : رئیس کمیته می تواند بنا به صلاحدید از افراد مطلع برای شرکت در جلسات کمیته بدون داشتن حق رای دعوت نماید.

تبصره ۳ : جلسات کمیته با حضور رئیس کمیته و حداقل دو عضو صاحب رای تشکیل می شود و مصوبات آن با سه رای موافق، معتبر و قابل اجرا است.

تبصره ۴ : احکام کمیته انضباطی بدوی با امضای رئیس کمیته بدوی و احکام کمیته انضباطی تجدید نظر با امضای دبیر کمیته تجدید نظر ابلاغ می شود.

ماده سه: ترکیب اعضای کمیته انضباطی تجدید نظر هر واحد و چگونگی انتخاب آنها.

 1. نماینده دفتر مرکزی به عنوان رئیس کمیته انضباطی تجدید نظر
 2. مدیر واحد به عنوان دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر
 3. مسئول آموزش واحد
 4. دو تن از اساتید

تبصره ۱ : اعضای بند ۴ توسط مدیر واحد انتخاب می شوند و مدت همکاری و حضور آن ها در کمیته به صلاحدید رئیس کمیته (نماینده دفتر مرکزی) بستگی دارد.

تبصره ۲ : جلسات کمیته با حضور رئیس کمیته، دبیر کمیته و حداقل دو عضو صاحب رای تشکیل می شود و مصوبات آن با سه رای موافق، معتبر و قابل اجرا است.

ماده چهار: حدود اختیارات کمیته های انضباطی واحد

الف) رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان ( از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس یا قتل)

ب) رسیدگی به تخلفات اداری و آموزشی مانند:

   ب – ۱ ) تقلب در امتحان

   ب – ۲ ) فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان.

   ب – ۳ ) ارتکاب هر عملی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های واحد شود.

   ب – ۴ ) ایراد خسارت به اموال واحد.

ج) تخلفات سیاسی:

   ج – ۱ ) دادن اطلاعات خلاف یا کتمان واقعیات  نسبت به خود و یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آن ها.

   ج – ۲ ) عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آن ها.

   ج – ۳ ) فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی.

   ج – ۴ ) توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند: شعار نویسی، پخش اعلامیه، و . . . )

   ج – ۵ ) ایجاد بلوا و آشوب در محیط واحد.

د) تخلفات اخلاقی:

   د – ۱ ) عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل.

   د – ۲ ) عدم رعایت شئون دانشجویی.

   د – ۳ ) استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه مواد.

   د – ۴ ) استفاده از لوح های رایانه ای و فایل های صوتی یا تصویری مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر، و یا توزیع این اقلام.

   د – ۵ ) استفاده، تکثیر، و یا توزیع کتب، مجلات، عکس های مستهجن و یا آلات لهو و لعب.

   د – ۶ ) داشتن رابطه نامشروع.

   د – ۷ ) تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع.

   د – ۸ ) انجام عمل منافی عفت.

 ماده پنج: تنبیهات

الف) تنبیهاتی که با حکم کمیته انضباطی واحد نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود.

   الف – ۱ ) احضار و اخطار شفاهی.

   الف – ۲ ) اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو.

   الف – ۳ ) تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو.

   الف – ۴ ) توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو.

   الف – ۵ ) دادن نمره ۲۵/۰ در امتحان مربوط به تخلف.

   الف – ۶ ) دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف، منجر به ایجاد ضرر و زیان به واحد شده باشد.

   الف – ۷ ) اخراج دانشجو با امکان شرکت مجدد در آزمون تعیین سطح.

   الف – ۸ ) اخراج دائم دانشجو.

تبصره ۱ : در مواردی که کمیته انضباطی بدوی واحد حکم صادر کرده و به آن حکم در موعد مقرر در این آیین نامه دانشجو اعتراض کند، تجدید نظر در حکم صادره به عهده کمیته انضباطی تجدید نظر واحد خواهد بود.

تبصره ۲ : در موارد ضروری بنا به تشخیص، کمیته انضباطی بدوی یا تجدید نظر می تواند حکم به صورت ترکیبی صادر کند.

تبصره ۳ : مدیر واحد مجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلف در کمیته انضباطی، از ورود وی به واحد و حضور در کلاس ها جلوگیری کند، مشروط بر اینکه مدت رسیدگی به پرونده دانشجو از یک ماه تجاوز نکند و در مورد پرونده هایی که به کمیته تجدید نظر ارجاع می شود، مدیر واحد مجاز است از ورود دانشجو و حضور در کلاس ها به مدت دو ماه جلوگیری کند.

تبصره ۴ : به منظور ممانعت از اعمال سلیقه های متفاوت در واحد ها، کمیته انضباطی بدوی بایستی از دفتر مرکزی استعلام رای نماید.

تبصره ۵ : تمرّد دانشجو از اجرای احکام و دستورات صادره کمیته های انضباطی و یا تکرار تخلف موجب تشدید تنبیه خواهد شد.

تبصره ۶ : بنا به تشخیص کمیته انضباطی، موارد تخلف می تواند به ولی، یا سرپرست، و یا همسر دانشجو اطلاع داده شود.

ماده شش: نحوه اعتراض کردن دانشجو به آرای صادره

الف) در مورد احکامی که کمیته انضباطی بدوی واحد صادر می کند، دانشجو می تواند ظرف مدت ۱۰ روز اداری از تاریخ ابلاغ حکم، اعتراض خود را به کمیته انضباطی واحد تسلیم کند.

تبصره ۱ : در صورتی که دانشجو به دلایل غیر موجه از اعلام رؤیت حکم اولیه استنکاف کند، حق اعتراض از وی سلب خواهد شد (مرجع تشخیص غیر موجه بودن، کمیته انضباطی است).

تبصره ۲ : کلیه کمیته های انضباطی واحد ها موظفند در ارسال پرونده و یا موارد درخواستی دیگر با واحد نظارت و پیگیری دفتر مرکزی همکاری نمایند و احکام صادره از سوی این واحد را اجرا کنند.

تبصره ۳ : مدیر هر واحد مسئول نظارت بر حسن اجرای کلیه مسائل مربوط به این آئین نامه در واحد مربوطه می باشد.

تبصره ۴ : در صورت وجود گزارش و صلاحدید، واحد نظارت و پیگیری دفتر مرکزی می تواند ابتدائاً و راساً اقدام به بررسی و صدور رای در مورد تخلفات دانشجویان هریک از واحد ها نماید.

ماده هفت: این آئین نامه در ۷ ماده و ۱۶ تبصره، در جلسات ۲۱ (بیست و یک) الی ۲۴ (بیست و چهار) شورای عالی برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه ۲۵ (بیست و پنج) مورخ ۳۰/۱/۹۶ به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و کلیه آئین نامه ها و دستور العمل های داخلی مغایر با آن لغو می گردد.

در صورت نیاز میتوانید نسخۀ PDF آئین نامه انضباطی را از اینجا دانلود نمایید.

در صورت نیاز میتوانید نسخۀ PDF آئین نامه انضباطی را از اینجا    دانلود نمایید.