استرداد شهریه و مرخصی در موسسه اندیشمندان جوان سپنتا در صورت احراز شرایطی خاص، برای همه زبان‌آموزان امکان‌پذیر می‌باشد.

استرداد شهریه

استرداد شهریه به معنای پس دادن و یا برگرداندن شهریه دانشجوی ثبت نام شده می باشد، که تحت شرایط خاص و طبق قوانین مشخصی انجام می گیرد.

لذا اندیشمندان جوان سپنتا از معدود آموزشگاه هایی است، که درصورت احراز شرایطی بدون کسر هیچگونه مبلغی بعنوان جریمه، کل شهریه را مسترد می نماید.

نکته: ارائه اصل قبض رسید ثبت نام و کارت شناسایی معتبر جهت انجام امور مربوط به استرداد الزامی است.

مرخصی

  • اگر زبان آموز به هر دلیل نتواند در کلاس حضور یابد، مشروط بر اینکه در ترم مذکور در کلاس حضور نیافته باشد، می تواند مرخصی اخذ نماید.

برای آگاهی بیشتر در مورد قوانین استرداد شهریه و مرخصی به آیین‌نامه آموزشی مراجعه نمایید.