استرداد شهریه و مرخصی

استرداد شهریه

استرداد شهریه به معنای پس دادن و یا برگرداندن شهریه دانشجوی ثبت نام شده می باشد، که تحت شرایط خاص و طبق قوانین مشخصی انجام می گیرد.

لذا اندیشمندان جوان سپنتا از معدود آموزشگاه هایی است، که درصورت احراز شرایطی بدون کسر هیچگونه مبلغی بعنوان جریمه، کل شهریه را مسترد می نماید.

استرداد شهریه زبان آموز فقط تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ترم با ارائه رسید ثبت نام امکان پذیر می باشد. در غیراین صورت شهریه زبان آموز به هیچ وجه مسترد نخواهد شد، حتی اگر در کلاس شرکت نکرده باشد.

نکته: ارائه اصل قبض رسید ثبت نام و کارت شناسایی معتبر جهت انجام امور مربوط به استرداد الزامی است.

مرخصی

  • زبان آموزان عزیز می توانند تا سه ماه (۹۰ روز) بصورت متوالی در مرخصی بوده و هر زمان تا قبل از پایان این مدت جهت ثبت نام خود بدون انجام تعیین سطح به مؤسسه مراجعه نمایند، اما درصورتیکه مرخصی بیشتر از مدت زمان اعلام شده باشد، ثبت نام ایشان بدون انجام تعیین سطح مجدد میسّر نخواهد بود.
  • اگر زبان آموز به هر دلیل نتواند در کلاس حضور یابد، مشروط بر اینکه در ترم مذکور در کلاس حضور نیافته باشد، می تواند مرخصی اخذ نماید.

تعطیلات

طبق تقویم سالانه اندیشمندان جوان سپنتا تمامی تعطیلات از پیش برنامه ریزی و تعیین شده، برروی بردهای سیستم آموزشی اندیشمندان جوان سپنتا (موجود در تمامی کلاسها و دفتر ثبت نام مشخص گردیده و هرگونه تعطیلی غیر منتظره بر اثر حوادثی همچون بارش برف، آلودگی شدید هوا و……) متعاقباً از طریق سایت اندیشمندان جوان سپنتا و یا سامانه پیامکی و یا کانال ها اطلاع رسانی خواهد شد.