تعیین سطح آنلاین

این یک آزمون سریع و رایگان آنلاین است

که به شما می گوید؛ کدام دوره ی انگلیسی برای شما مناسب تر است.

  • آزمون خود را انتخاب کنید و برای شروع کلیک کنید.
  • در پایان آزمون شما می توانید نتیجه را ببینید.

Kids Exam Key

Students Exam Key

Adults Exam Key

Advanced-Exam-Key

لطفا توجه داشته باشید: این آزمون رسمی اندیشمندان جوان سپنتا نیست. نمرات آزمون و سطح بسیار تقریبی است. نمره شما در این آزمون نمیتواند به عنوان مدرک تحصیلی رسمی زبان مورد استفاده قرار گیرد.