برترین آموزشگاه زبان استان البرز

برترین آموزشگاه زبان در استان البرز؛ مؤسسه اندیشمندان جوان سپنتا در سال ۱۳۸۴ توسط خانم مهندس شیرازنژاد افتتاح گردید . مؤسسه اندیشمندان جوان سپنتا در اولین سال فعالیت خود در یک ساختمان ۴ کلاسه و با ۳۵ نفر دانشجو آغاز بکار کرد.

با گسترش دایره فعالیت خود، جذب اساتید تراز اول، استفاده از سیستمهای آموزشی روز دنیا و افزایش فضای فیزیکی کلاس ها،توانست به موفقیت چشمگیری به لحاظ جذب دانشجو و محبوبیت در میان مراجعه کنندگان دست یابد.