no-to-littering

از آنجا که فعالیت‌های #اجتماعی همواره یکی از دغدغه‌های مهم #موسسه #آموزشی #اندیشمندان_جوان_سپنتا بوده است، لذا در حرکتی #اجتماعی تصمیم بر آن شد تا با راه اندازی پویش #نه_به_زباله علاوه بر انجام فعالیت‌های #دوستدار_طبیعت در جهت فرهنگ‌سازی نیز تلاش شود و در خلال طرح‌های #دوستدار #طبیعت از جمله پاک‌سازی پارک‌های مختلف سطح #شهر از #ته_سیگارهای سمی که بسیار برای #کودکان مضر هستند و تشویق افراد به  عدم استفاده از #پلاستیک و #ظروف #یکبار_مصرف و . . .  #فرهنگ #حمایت از #طبیعت نهادینه شده و به یاری #خداوند تعداد قابل توجهی #حامی_طبیعت پرورش یافته که صد البته میتوانند خود سر منشا ایجاد #پویش‌ها و جریان‌های #فرهنگ ساز در زمینه #حمایت از #طبیعت باشند.

اگر شما نیز دوستدار #طبیعت هستید با #ارسال #نام و #نام_خانوادگی خود به #ادمین موسسه در یکی از #شبکه های #اجتماعی نام خود را به عنوان #حامی_طبیعت ثبت کنید تا در جریان #اخبار و برنامه های #اجرایی قرار گیرید.